Economia


Economia


Od tištěných novin do světa online médií.

Klient

Economia, a.s., je v současnosti významným vydavatelem ekonomického a odborného tisku a důležitým hráčem na poli online médií. Společnost provozuje úspěšné zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, webový projekt Aktuálně.TV a mnoho tematických internetových a freemailových portálů. Tiskem vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Respekt, Marketing & Media a několik odborných titulů.

Zadání

Economia v roce 2013 rozšířila své portfolio tištěných médií o internetové produkty akvizicí společnosti Centrum Holdings. Dalším mezníkem se v témže roce stalo přestěhování do moderního newsroomu v pražském Karlíně. Tyto významné změny v historii společnosti byly hlavním impulsem k modernizaci stávající značky. Ta měla reflektovat posun zpravodajství a publicistiky do online prostředí a společně s jednotným vizuálním stylem Economie vybudovat obraz nejvýznamnějšího digitálního vydavatelství v zemi.

Přístup

Původní značka byla již zastaralá a vizuální komunikaci Economie scházely jednotící prvky. V souvislosti s claimem bylo jasné, že vizuál by měl být minimalistický a bez příkras. Ten samý přístup se uplatnil při úvahách nad podobou kampaně, kterou se měla Economia představit v Karlíně. Jejím cílem bylo mimo jiné veřejně ukázat novou vizuální komunikaci vydavatelství v ucelené formě.

Výsledek

Nová značka Economie díky akcentu litery "e" vyjadřuje posun k online formě, k digitálnímu světu a novým technologiím. Jednoduchá a neutrální typografie odkazuje ke claimu „obsah rozhoduje“. Odráží objektivitu a serióznost, které jsou základními hodnotami společnosti. Jednotný vizuální styl je postaven na práci se značkou, aplikaci grafického symbolu „e.“, barevnosti a charakteristické práci s typografií a podtrháváním. Pro vydavatelství jsme navrhli také systém propojování značky mateřské s dceřinými tituly. Realizovali jsme navigační systém v budově i řadu tištěných materiálů.