Novinky

Sazka vsadila na Dynamo

Sazka vsadila na Dynamo

Tradiční loterijní společnost Sazka se postupně proměňuje v moderní zábavní společnost se širokou nabídkou papírových i digitálních loterií, losů a her. S tím stoupá i důležitost atraktivní prezentace nejen v masmédiích a POS, ale také na internetu, v mobilních aplikacích a na sociálních sítích. V roce 2020 Sazka spustila novou image kampaň se sloganem Nekonečný svět zábavy a současně s tím přikročila také k inovaci vizuální identity značky. Její součástí se stal systém emotikonů (“smíšků”), které do komunikace přinášejí výraznější prvky hravosti. Dynamo pro Sazku vyvinulo nejen designové řešení emotikonů, ale i scénáře pro jejich interakce a využití v motion aplikacích. Sazka tak bude v nejbližší době tři čtvrtiny české populace oslovovat nejen výší výher a širokým portfoliem herních a sázkových příležitostí, ale i veselejší tváří.  

Růst a stabilita v krystalicky čisté podobě

Růst a stabilita v krystalicky čisté podobě

Nová vizuální identita J&T Finance Group SE, silné bankovní skupiny, operující v Česku od roku 1998, doplňuje stávající logo. Má za úkol sjednotit prezentaci jednotlivých společností ve skupině a posílit její pozici na trhu privátního a investičního bankovnictví. Na základě diskusí o positioningu značky J&T a jejím žádoucím vnímání klienty i samotnými bankéři vznikl koncept, postavený na klíčové myšlence “Stability nelze dosáhnout setrvačností, ale jen díky neustálému pohybu.” Téma růstu a stability je ztvárněno pomocí krystalů různých tvarů, barev a složení. Jejich podoba vznikala ve 3D animačním softwaru Houdini. Zkušený motion grafik Zbyněk Krulich a grafický designér Mikuláš Macháček spolu s celým týmem Dynama pod vedením Jana Šlégra a Martina Holuba vytvořili pro každou společnost i celou skupinu specifický druh krystalu, který koresponduje s charakterem každé entity. Téma pohybu a růstu se projevuje i ve statických vizuálech díky systému grafických prvků, který je inspirován logem J&T a proporcemi jeho písma. Různé variace tohoto tzv. gridu dávají vizuálům jednotnou formu a dynamiku, napomohou diferenciaci uvnitř skupiny při současném budování společné image navenek. Nová korporátní identita J&T se uplatňuje od října 2020, mimo jiné i v souvislosti s přestěhováním celé skupiny do nové pražské centrály Rustonka.  

Jedny oči stále nestačí

Jedny oči stále nestačí

Letošní 27. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest byl těsně před zahájením 13. března zrušen z důvodu šíření koronaviru. Místo původního termínu se nakonec koná od 18. září v Praze a následně v jednotlivých regionech. Slogan “Jedny oči nestačí” tak neplánovaně dostal ještě další význam, neboť veřejnost si celou kampaň mohla prohlédnout hned dvakrát. V návaznosti na předchozí ročník, který Dynamo vybavilo nejen novým “čtyřokým” logem a vizuálním stylem, ale především dlouhodobým komunikačním konceptem Jedny oči nestačí, se hlavním motivem stala opět divácká tvář - tentokrát pouze dívčí. Její pohled hypnoticky přitahuje pozornost díky přítomnosti dvou funkčních zornic v jednom oku. To je mimochodem skutečná, byť velmi vzácně se vyskytující oční vada (polykorie). Artově upravená černobílá fotografie je opět doplněna nepřehlédnutelnou typografií a charakteristickým laoutem. Vlnící se linky písma ve spojení s typickou žluto-černo-bílou barevností zajišťují okamžitou identifikovatelnost a nepřehlédnutelnost veškeré komunikace od venkovní reklamy přes elektronická média až po bohatou nabídku merchandisingu.  

Hostivar s novou tváří

Hostivar s novou tváří

Dvojice pražských akciových pivovarů Hostivar se za krátkou dobu od svého otevření (2013 a 2017) stala výraznou pivní a restaurační destinací v regionu Prahy 15. Kromě nabídky dobrého piva a jídla i vlastního pečiva pořádá koncerty a sportovní akce, dětská odpoledne, promítá filmy či přenosy ze sportovních akcí. Podporuje také místní zájmová sdružení a sportovní kluby. Dynamo pro Hostivar vytvořilo nejen nové logo a vizuální styl, ale i kompletní komunikační koncept, zastřešený sloganem Náš svět. Koncept pracuje s tématem sousedské pospolitosti, nahlížené optikou hostů, pro které se Hostivar stal domácím hřištěm, klubovnou i kulturákem. Pozvánkou do světa Hostivaru jsou autorské ilustrace Jana Vajdy, jehož originální výtvarný rukopis vtipně propojuje pivní kulturu s oblíbenými aktivitami místních obyvatel. “Koncept Náš svět posiluje hrdost nejen majitelů, ale i hostů a přátel pivovaru. Je dlouhodobou platformou, která spojuje místní obyvatele s přespolními, mladé se staršími, sportovce s intelektuály a občas dokonce i slávisty s klokany,” dodává kreativní ředitel Dynama Martin Holub. Na redesignu loga a vizuálního stylu tým grafiků Dynama pod vedením Jana Šlégra spolupracoval také s Mikulášem Macháčkem a Vojtou Říhou. Tučné verzálky nového logotypu jsou lépe čitelné a umožňují i využití samotné iniciály H nejen pro odlišení obou pivovarů (H1 a H2), ale především jako symbolu značky. H se stává tagem, podpisem a zároveň prostorem, do kterého se promítá celý svět Hostivaru.  


My v Dynamu věříme v sílu značek, kvalitní design a efektivní komunikaci.