NWR

Rok: 2008, 2012, 2013


NWR

Rok: 2008, 2012, 2013


Sada výročních zpráv a CSR reportů.

Klient

Společnost NWR byla jedním z největších producentů koksovatelného a energetického uhlí ve střední Evropě. Její dceřiná společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice a další dcera OKK Koksovny je významným dodavatelem slévárenského koksu. NWR byla proto klíčovým hráčem v oboru energetiky ve středoevropském regionu.

Zadání

Společnost nás oslovila, abychom pro ně komplexně zpracovali výroční zprávu. Nešlo jen o návrh, ale o celkovou realizaci včetně tiskové produkce. Výsledná zpráva měla obsahovat tři odlišné publikace pro tři různé cílové skupiny – výroční zprávu, zprávu o udržitelném rozvoji a profil společnosti. První dokument měl být technického rázu s čísly a fakty, druhý zprávou o společenské odpovědnosti NWR a posilovat tak image společnosti v souladu s CSR. Základním požadavkem zadání byla srozumitelnost, přehlednost a atraktivní vizuální zpracování.

Přístup

Otázkou bylo jak se vypořádat s velkým množstvím informací, jak je stukturovat a dát jim charakteristickou podobu a jak odlišit jednotlivé publikace a přitom zachovat jednotný vizuální styl. V technickém dokumentu se nabízela práce s infografikou, charakter druhé zprávy zase vyžadoval důraz na fotografie a ilustrace.

Výsledek

Pro NWR jsme nakonec realizovali dvě sady výročních zpráv, za rok 2011 a 2012. Obě poutavým způsobem referují o celoroční činnosti společnosti. Ačkoli jsou jednotlivé publikace určené různým cílovým skupinám, dohromady vytváří jeden kompaktní celek. V roce 2012 šlo o rozsáhlejší publikaci v anglickém jazyce o rozsahu téměř 200 stran. Je plná speciálně navržených grafů, tabulek, technických specifikací, plánků a ilustrací. Množství informací jsme oživili výraznou barevností a řadou ilustračních fotografií.Kromě koncepce, grafické úpravy a DTP zpracování jsme zajistili také fotografování managementu v Amsterodamu, supervizovali fotografování přímo v dolech OKD, zajistili tisk publikací a dopravu do Velké Británie, Nizozemska a Polska.