Středoevropský lídr v oboru mediálních analýz a monitoringu médií.

Klient

Newton media je největší středoevropský poskytovatel služeb mediálního monitoringu a analýz. Kromě tištěných a elektronických médií jsou služby společnosti zaměřené na oblast internetu a sociálních sítí. Společnost disponuje největším mediálním archivem ve střední Evropě, sahajícím do roku 1996. Souběžně s dvacátým výročím založení firmy v roce 2014, expanzí na nové trhy firma rozšířila i služby klientům. To vše se stalo hlavním impulsem pro rebranding.

Zadání

Zásadní změny v portfoliu služeb a filosofii fungování společnosti bylo třeba podpořit novou vizuální identitou. Nová značka a vizuální styl měla náležitě vyjádřit rozmanitost produktů společnosti (monitoring – analýzu – doporučení – realizaci) a představit firmu jako sebevědomého a konkurenceschopného partnera na evropských trzích.

Přístup

Zásadní bylo vystihnout podstatu komplexnosti služeb, osobní přístup, flexibilitu a řešení připravená klientům na míru. Jako vhodná se ukázala volba dynamické identity, ve které může mít značka i několik podob. To na jedné straně reflektuje individuální služby klientům, na straně druhé rozmanitost služeb. Dynamická identita také odráží inovace a technologický vývoj v digitálním prostředí, které je pro společnost hlavním polem působnosti.

Výsledek

Vycházeli jsme z vizualizace dat a informací a zvolili jsme proto geometricky pravidelný systém a výraznou barevnost. Čtyři barevné objekty se prolínají a proměňují své umístění podle pravidelné sítě. Vznikla unikátní dynamická identita, která prezentuje společnost jako progresivního inovátora.


„Hlavním impulzem pro změnu našeho designu bylo rozšíření služeb, expanze na zahraniční trhy a dvacáté výročí založení firmy. Nová vizuální identita od Dynama nás prezentuje jako progresivní a dynamickou společnost, akcentuje naše hlavní služby a individuální klientský přístup.“

— Petra Mašínová, generální ředitelka Newton Media
Navrhli jsme základní prezentační a merkantilní materiály, od vizitek a hlavičkových papírů až po online produkty a nabídku služeb. Zároveň jsme se podíleli na vzniku nových webových stránek i profilů na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIN.