Česká genetická banka


Česká genetická banka


Buněčné struktury v organickém prostoru.

Klient

Česká genetická banka je soukromým zdravotnickým zařízením s vlastní diagnostickou laboratoří zabývající se primárně kmenovými buňkami. Společnost byla založena v roce 2008 za účelem poskytnutí kompletní péče při získávání, zpracování, vyšetření, zamražení, uskladnění a distribuci kmenových buněk získaných z pupečníkové a periferní krve.

Zadání

Byli jsme vyzváni ke zpracování unikátního vizuálního stylu, který bude úzce spjat s novým prostorem České genetické banky v Praze Modřanech. Významnou součástí zadání tedy byla i aplikace vizuálního stylu v interiéru objektu. Proto jsme ke spolupráci oslovili studio A1 Architects.

Přístup

Klíčové bylo pochopení tématu. Inspiračním zdrojem se stala vizuálně fascinující oblast genetiky a kmenových buněk. O vizuální identitě společnosti jsme přemýšleli komplexně, ve všech výstupech, od tištěných až po 3D aplikace a naše nápady jsme od začátku konzultovali s architekty. Hledali jsme proto motiv, který bude možné pohodlně uplatnit jak ve vizuální komunikaci, tak v interiérovém designu.

Výsledek

Vycházeli jsme z mikroskopických obrazů buněčné struktury a vytvořili plošný grafický vzor doplněný o elegantní typografii. Dospěli jsme k charakteristickému vizuálnímu stylu. Vznikl zcela nový dispozičně řešený organický prostor, do kterého architekti na základě naší grafiky navrhli čistý a jednoduchý prostor recepce, čekárny, ordinací i odběrných míst. Díky této mezioborové spolupráci, podpoře investora a komplexnímu uvažování se podařilo zrealizovat unikátní vizuální styl, který vystihuje specifický předmět podnikání klienta.
Organická forma buněčné struktury se propisuje v celkovém dispozičním konceptu interiéru, ve vnitřním vybavení i ve volném mobiliáři odběrných míst.