Akademie věd České republiky


Akademie věd České republiky


Špičkový výzkum ve veřejném zájmu.

Klient

Akademie věd České republiky (AVČR) je nástupnickou organizací České akademie věd a umění, která fungovala od roku 1890. AVČR v současnosti představuje hlavní veřejnoprávní instituci zabývající se základním výzkumem v Česku. Je financována především ze státního rozpočtu a ze zákona může zakládat tzv. veřejné výzkumné instituce.

Zadání

Akademie věd se v souvislosti s novou strategií instituce vyjádřenou claimem „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ rozhodla zmodernizovat svoji image a zavést jednotný vizuální styl instituce. Protože soutěž na nové logo, které se účastnily grafické školy, nepřinesla vítěze, oslovila AVČR nás. Jan Solpera, autor původní značky z roku 1992, souhlasil, že pro Akademii věd zpracujeme redesign značky.

Přístup

U redesignu je vždy třeba definovat konkrétní úskalí stávajícího řešení. S respektem k Solperově práci jsme provedli analýzu a navrhli několik možných variant vývoje původní značky – od minimálních zásahů až po razantnější a připravili jsme různé návrhy vizuálního stylu.

Výsledek

Akademická rada AVČR se v hlasování rozhodla pro cestu radikálnější změny. Nová značka Akademie věd na původní navazuje pouze modrým kruhem a motivem serifové litery A. Neukončenost písmene ve značce je symbolickou paralelou s podstatou vědecké práce, kterou není možné nikdy považovat za dokončenou. K nové značce byl zvolen i nový jednotný vizuální styl postavený na výrazných fotografiích s kruhovými motivy ze všech oblastí vědy a výzkumu.