Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře


Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře


Péče na úrovni

Klient

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře je jedinečný koncept zdravotnického zařízení, kde se na stanovení diagnózy a určení optimální léčby podílejí přední čeští odborníci v jednotlivých oborech. Díky tomu dokáží poskytovat vysoce specializovanou, komplexní, vzájemně se doplňující a individuální péči na úrovni nejnovějších vědeckých poznatků.

Zadání

Pro otevření nového pracoviště v areálu Waltrovka v pražských Jinonicích jsme měli za úkol navrhnout nový korporátní design, který bude zahrnovat vše od loga až po orientační systém v budově. 

Přístup

Protože prof. Pavel Kolář ve svých metodách důsledně vychází z neurofyziologických principů, které se uplatňují v lidském těle, navržená identita pracuje s vizualizací fázovaného lidského pohybu. Tento výrazný vizuální motiv jsme se rozhodli doplnit minimalistickou značkou postavenou pouze na čisté typografii.

Výsledek

Vertikálně strukturované dynamické siluety mužského a ženského těla se stávají charakteristickým prvkem provázejícím značku jak na vizitkách či tiskovinách, tak na webu a v samotných interiérech nových pracovišť. Zatímco na tiskovinách je grafika barevně tónována do tělových gradientů, v industriálně minimalistickém interiéru bývalé továrny jsou velkoformátové aplikace černobílé a sladěné s dřevěnými, rovněž vertikálně členěnými prvky orientačního systému. Výsledný dojem odpovídá současným trendům puristické grafiky, respektuje prostor i charakter značky. Je totiž zřejmé, že přetěžování nesvědčí ani pohybovému aparátu, ani grafickému designu.


Na designu v interiéru a orientačním systému v prostorách CPM jsme spolupracovali s architektonickým ateliérem ADR.