Mendelova univerzita v Brně


Mendelova univerzita v Brně


Sjednotit, zjednodušit, zpřehlednit.

Klient

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu dnes tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Název nese škola po zakladateli genetiky a objeviteli základních zákonů dědičnosti Gregoru Johannu Mendelovi.

Zadání

Univerzita nás u příležitosti blížícího se významného výročí oslovila s požadavkem na redesign loga, sjednocení značek fakult, vytvoření nové značky pro zkratku MENDELU a zpracování nového jednotného vizuálního stylu. Autorem původní značky univerzity, vzešlé z veřejné soutěže v roce 2008, byl Libor Jelínek, dnes creative director Dynama. I proto se univerzita obrátila s požadavkem na modernizaci své vizuální prezentace právě na Dynamo.

Přístup

Pro univerzitu jsme zpracovali studii redesignu a navrhli dvě rozdílná řešení. Cílem bylo zachovat hlavní motiv zelených kuliček hrachu, které odkazují na výzkum genetiky a dědičnosti G. J. Mendela. A protože se motiv čtyř hrášků, symbolizující čtyři fakulty v době vzniku původní značky, během deseti let užívání zažil, navrhli jsme nově použití motivu kuliček do celého systému značek MENDELU včetně fakult. Ty si zachovávají svou dosavadní barevnost, která prezentuje jejich zaměření. Sjednocením všech značek fakult pod zkratku MENDELU spolu s motivem hrášků se také vyřešil původní problém nutnosti vždy používat společně logo fakulty a logo univerzity.

Výsledek

Z předložených řešení se univerzita rozhodla jít cestou evoluce a zvolila redesign značky, který více navazoval na předchozí logo. Původní font byl nahrazen novým geometrickým groteskem Pepi (Suitcase Type Foundry), který lépe odpovídá tvaru hrášků a je lépe čitelný. V rámci začlenění všech podznaček univerzity a fakult do jednoho vizuálního systému bylo potřeba původní motiv kuliček zrcadlově obrátit a upravit kompozici loga i dlouhých názvů. Pro speciální příležitosti (převážně pro online prostředí a merchandising) jsme navrhli i nejjednoduší verzi loga tvořenou jedním hráškem a literou M. Vznikla tím responzivní a praktická řada značek univerzity i jednotlivých fakult pro užití v různých aplikacích. Nový vizuální styl pracuje s dominantním kruhem, čímž se propojuje s hrášky ve značce. Celý systém všech značek a principy vizuálního stylu jsme kodifikovali v grafickém manuálu.

Mendelovy zákony dědičnosti – dihybridní křížení
Mendelovy zákony dědičnosti – dihybridní křížení