Galerie GUD


Galerie GUD


Kresli, maluj, čmárej, tvoř.

Klient

V roce 2012 byla v Praze otevřena Galerie umění pro děti, projekt společnosti Umění pro děti. Toto netradiční kulturní zařízení se zaměřuje na děti ve věku 2–13 let a na rozdíl od klasických galerií pro dospělé nabízí možnost uměleckých děl se nejen dotýkat, ale také je spontánně dotvářet. Děti jsou zde „spolutvůrci“ exponátů a umělci pro GUD koncipují díla tak, aby se na nich děti mohly aktivně podílet, zkusily si výtvarnou techniku, rozvíjely fantazii a intenzivně zapojily všechny smysly.

Zadání

Hlavním požadavkem bylo vytvořit takový vizuální styl, který by obsahoval dětskou hravost, bezprostřednost a evokoval cílovu skupinu galerie. Zároveň bylo žádoucí se pozitivně vymezit vůči konzervativním prezentacím klasických galerijních institucí.

Přístup

Nespoutaná dětská imaginace nabídla širokou paletu možností. Proto jsme o galerii pro děti uvažovali jako o svobodném prostoru, který nemá žádná omezení a hranice. S nadsázkou řečeno vše je dovoleno. To nám umožnilo přemýšlet o vizuální identitě GUDu podobným způsobem. Nespoutanost, bezprostřednost a dětská kreativita byla našimi východisky pro design.

Výsledek

Podstatu nové galerie, interaktivitu a zapojení lidské ruky, jsme vyjádřili ručně psaným logem a kreslenou linkou, která se v různých podobách prolíná prezentací a tvoří tak pojítko vizuálního stylu. Tato linka nám umožnila vytvořit několik podob značky. V zásadě jde o princip dynamické identity. Na různých aplikacích se pracuje se značkou odlišně. Kromě tiskovin, webovývh stránek vznikly i originální piktogramy pro označení interiéru galerie. Vizuální styl pro GUD jsme vytvořili za symbolickou 1 Kč.