Uherské Hradiště


Uherské Hradiště


Nové srdce pro Slovácko.

Klient

Královské město Uherské Hradiště, jehož historie sahá hluboko do středověku, bývá nazýváno metropolí Slovácka – regionu na jihovýchodě Moravy proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, kvalitním vínem, bohatě zdobenými kroji a řadou dochovaných lidových tradic. Uherské Hradiště je v současnosti okresním městem ve Zlínském kraji. Žije zde přes 25 tisíc obyvatel a spolu se Starým Městem a Kunovicemi tvoří městskou aglomeraci s 38 tisíci obyvateli.

Zadání

Uherské Hradiště v poslední době komunikuje širokou nabídkou služeb a kulturního vyžití pro své obyvatele i návštěvníky. V této souvislosti vznikla i potřeba sjednotit vizuální komunikaci města tak, aby splňovala všechny formální předpoklady moderní vizuální prezentace a zároveň reflektovala současné směřování města jako vyhledávaného místa pro život, rekreaci i kulturní vyžití. Město vypsalo veřejnou soutěž, jejímž předmětem byl redesign heraldického znaku, stávající značky, definice vizuálního stylu a tvorba grafického manuálu.

Přístup

Nejprve jsme provedli analýzu stávající značky. Ta nevyhovovala v mnoha směrech – byla komplikovaná nejen graficky, ale i barevně. Symbol obsahoval několik skrytých, težko čitelných významů. Ve vizuální komunikaci města naprosto chyběly další jednotící prvky vizuálního stylu jako je např. typografie. Soustředili jsme se proto na celkové zjednodušení grafiky s cílem zbavit původní značku zbytečných nánosů, aby komunikovala jednoznačněji.

Výsledek

Nová značka pracuje primárně s motivem srdce, který jsme podpořili claimem „Srdce Slovácka“. Značka je postavena na principu kaligrafie a lze ji snadno nakreslit jedním tahem. Odkazuje na tvar stuhy, nedílnou součást slováckých krojů. Užití pouze jedné barvy eliminuje problémy s černobílou variantou značky a její následnou aplikací na různých podkladech a materiálech. Redesign městského erbu jsme dělali ve spolupráci s historiky a odborníky na heraldiku. Celkově jsme znak vyčistili, opravili a nově uspořádali. Nakonec vznikl rozsáhlý grafický manuál vizuálního stylu.