Revoluce v digitálním bankovnictví

Klient

Za multibankovní aplikací Richee stojí Banka CREDITAS, která jako vůbec první v ČR umožnila připojení jiných bank do svého internetového bankovnictví.

Zadání

Nová aplikace má přinášet all-in-one banking, kdy klient uvidí své účty napříč podporovanými bankami a přitom je může ovládat z jediného místa – mobilní aplikace. Umí vytvářet statistiky, kategorizovat příjmy a výdaje i synchronizovat jejich historii. Po založení účtu se na něm bude zůstatek výhodně úročit, lze i zažádat o platební kartu. Zásadní je důraz na bezpečnost, takže aplikace může být zabezpečená heslem, otiskem prstu nebo skenem obličeje.

Přístup

Pro novou aplikaci jsme nejdříve museli najít vhodný název, který bude mezinárodně srozumitelný, právně registrovatelný a který vystihne hlavní výhody nového produktu. Základ názvu vznikl z anglického spojení „get rich“, což znamená zbohatnout. Druhým cílem bylo dát aplikaci osobní charakter a prezentovat ji jako průvodce světem financí. Richee umí ušetřit čas a peníze, je pohodlný a bezpečný.

Výsledek

K typografické značce jsme vytvořili symbol litery R odkazující na bludiště světa financí a na otisk prstu, jeden z hlavních bezpečnostních prvků. Podstatným vizuálním prvkem je charakteristická barevnost navržená primárně pro digitální prostředí. Kromě názvu, loga, vizuálního stylu a základních materiálů jsme zpracovali i sadu ikon pro web a podíleli se na vzhledu samotné aplikace.