J&T


J&T


Dynamickým růstem ke stabilitě

Klient

Bankovní skupina J&T Finance Group se soustředí na privátní a investiční bankovnictví. První firma skupiny byla založena v roce 1994 na Slovensku, na českém trhu se poprvé představila o čtyři roky později a od té doby vyrostla v sebevědomého bankovního lídra, působícího v řadě zemí. Firemní identita však působila příliš konzervativně a neodrážela strukturu, dynamiku ani ambice skupiny J&T.

Zadání

Naším úkolem bylo vizuální komunikaci sjednotit při zachování původní značky J&T z roku 2002. Bylo třeba také vytvořit unikátní identitu pro každou firmu, ale s jasným vizuálním vyjádřením příslušnosti ke skupině. Na základě stanoveného positioningu jsme definovali základní hodnoty značky J&T – na jedné straně neustálý růst a vývoj, na straně druhé jistota a stabilita. Hledali jsme motiv, který by přesvědčivě odrážel klíčové charakteristiky firmy – její sebevědomí, důvěryhodnost a zároveň schopnost hledat nová řešení.

Přístup

Klíčovou myšlenku “Stability nelze dosáhnout setrvačností, ale jen díky neustálému pohybu,” jsme propojili se silným vizuálním motivem krystalu, tedy s pevnou, ale v čase se vyvíjející strukturou. Zkušený grafický designér Mikuláš Macháček, motion grafik s mezinárodním renomé Zbyněk Krulich spolu s celým týmem Dynama pod vedením Jana Šlégra a Martina Holuba vytvořili pro každou dceřinou společnost specifický druh krystalu, vyznačující se i charakteristickou barevností. Celkovou prezentaci skupiny jsme navíc sjednotili zavedením doplňkového písma Fedra Sans Alt. Grafický systém doplňuje ještě dynamická mřížka, tzv. grid, která zajišťuje variablitiu při zachování jednotného dojmu.

Výsledek

Nová korporátní identita buduje obraz silné a stabilní skupiny J&T a podporuje i její zaměření na hledání nových příležitostí k růstu. Zároveň definuje i vizuální komunikaci každé firmy, tak aby mohly těžit z přílušnosti ke skupině. Nový firemní styl byl implementován od září 2020, mimo jiné i v souvislosti s přestěhováním celé skupiny do nové pražské centrály - budovy Rustonka.