Nová identita NWD důsledně vychází z příběhu značky. V tmavém 3D prostoru se pohybují izometricky ztvárněné krychlové objekty a symbolicky tak vytvářejí nekonečný labyrint investičních fondů, z nichž NWD dokáže vybírat ty nejzajímavější a sestavovat portfolia na míru.


Logo skupiny NWD prošlo precizním faceliftem, který upravil proporce a tloušťku tahů v šestici hexagonů, z nichž se skládá dominantní symbol. Nové typografické řešení zkratky NWD je nadčasově minimalistické, ale působí sebevědomě, přímočaře a transparentně.Díky parametrickému designu dokážeme generovat nové scény jako vyjádření unikátních investičních strategií. Ve 3D animaci se díky využití izometrického principu opakuje motiv hexagonu, ze kterého se skládá i symbol v logu společnosti.

NWD, investorův průvodce galaxií

Klient

Skupina NWD se specializuje na zakládání a správu investičních fondů, investiční poradenství a správu majetku individuálních investorů. Má 20 let zkušeností s finančními trhy v Česku i v zahraničí a unikátní know-how pro strategické řízení fondů.

Zadání

Úkolem bylo sjednocení dvou značek, NWD Investiční společnost a NWD Finance, pod zastřešující identitu NWD, vytvoření nezaměnitelného vizuálního stylu a jeho uplatnění především v designu nových webových stránek.

Výsledek

V nekonečném labyrintu investičních příležitostí se vyznají jen ti největší profesionálové. Silnou stránkou NWD je právě schopnost analyzovat tisíce fondů, skládat z nich výkonná portfolia a vytvářet na míru fondy, které zajistí ochranu a růst kapitálu. To je v identitě znázorněno 3D prostorem, ve kterém se pohybují, objevují a zase mizí izometricky ztvárněné krychlové objekty. Také jejich stylizace se proměňuje – od drátěných modelů, přes poloprůhledné pláště až po zářící tělesa. V určitém okamžiku se krychle jeví jako hexagony, z jejichž kompozice vzniká logo společnosti.

Tento příběh značky NWD se stal zásadním prvkem nové identity. Využili jsme princip parametrického designu, díky němuž vytváříme plynulé animace znázorňující unikátní investiční strategie.

Původní logo je po faceliftu lépe čitelné bez ohledu na velikost zobrazení, typografické řešení zkratky NWD je nadčasově minimalistické, ale působí sebevědoměji. Po doplnění moderní, ostře řezanou antikvou GT Sectra Fine jako titulkovým písmem vytváří žádoucí dojem stability a důvěryhodnosti. Velmi důležitou součástí celé identity je barevný kód – dark mode černého pozadí prozařují světle modré odstíny s typicky zrnitou strukturou a zářivě bílými obrysy. Doplňkovým elementem je na míru vytvořená sada piktogramů.