Akcenta


AkcentaDominantou nového loga je stylizace litery a, u které došlo k prodloužení horizontálního tahu. Rafinovaně tak odkazuje na symboly světových měn.
Vizuální styl doplňují ilustrace od Patrika Antczaka, které znázorňují benefity nabízených služeb firmy Akcenta.


Vizuální styl využívá kromě ilustrací i symboly světových měn a fotografie.
Důležitou součástí nové identity byl také nový web, který připravila Akcenta Digital.

Svět výhodných transakcí

Klient

Akcenta je nebankovní instituce, která se specializuje na devizové obchody pro firemní klientelu. Nabízí rychlejší zpracování platebních transakcí a výhodnější měnové kurzy než jakákoli banka. Navíc umožňuje zajištění kurzového rizika (hedging) s využitím forward a swap instrumentů. S více než 25 lety zkušeností, 46 000 klienty a působností v 6 evropských zemích je Akcenta předním poskytovatelem platebních služeb ve střední Evropě.

Zadání

Vytvořením nového loga a vizuální identity chce klient podpořit další rozvoj společnosti. S klientem jsme si proto definovali řadu konkrétních cílů redesignu: vytvoření image důvěryhodné globální firmy, umožnění efektivní komunikace na úrovni špičkových fintech firem, získání nových klientů a zvýšení zájmu o práci ve firmě.

Výsledek

Nové logo je řešeno typografickým názvem, jehož dominantou je stylizovaná litera a. Zvolená úprava v podobě horizontálního prodloužení tahu rafinovaně odkazuje na symboly světových měn, pro které je horizontální či vertikální proškrtnutí specifické. Ve vizuálním stylu se pak setkáváme s dalšími grafickými prvky jako jsou symboly měn nebo tematické ilustrace od Patrika Antczaka, které znázorňují benefity nabízených služeb firmy Akcenta. Oproti původnímu stavu společnost nyní působí jako silný mezinárodní hráč.

Na základě nového vizuálního stylu vznikl také web akcenta.cz, který vytvořila dceřiná společnost Akcenta Digital.