Růst a stabilita v krystalicky čisté podobě

Nová vizuální identita J&T Finance Group SE, silné bankovní skupiny, operující v Česku od roku 1998, doplňuje stávající logo. Má za úkol sjednotit prezentaci jednotlivých společností ve skupině a posílit její pozici na trhu privátního a investičního bankovnictví. Na základě diskusí o positioningu značky J&T a jejím žádoucím vnímání klienty i samotnými bankéři vznikl koncept, postavený na klíčové myšlence “Stability nelze dosáhnout setrvačností, ale jen díky neustálému pohybu.”

Téma růstu a stability je ztvárněno pomocí krystalů různých tvarů, barev a složení. Jejich podoba vznikala ve 3D animačním softwaru Houdini. Zkušený motion grafik Zbyněk Krulich a grafický designér Mikuláš Macháček spolu s celým týmem Dynama pod vedením Jana Šlégra a Martina Holuba vytvořili pro každou společnost i celou skupinu specifický druh krystalu, který koresponduje s charakterem každé entity.

Téma pohybu a růstu se projevuje i ve statických vizuálech díky systému grafických prvků, který je inspirován logem J&T a proporcemi jeho písma. Různé variace tohoto tzv. gridu dávají vizuálům jednotnou formu a dynamiku, napomohou diferenciaci uvnitř skupiny při současném budování společné image navenek.

Nová korporátní identita J&T se uplatňuje od října 2020, mimo jiné i v souvislosti s přestěhováním celé skupiny do nové pražské centrály Rustonka.
 
My v Dynamu věříme v sílu značek, kvalitní design a efektivní komunikaci.