Letem sokolím z historie do budoucnosti

Klient

Česká obec sokolská funguje již od roku 1862 a po celých 160 let své členy vede nejen k tělesné zdatnosti, ale i společenské odpovědnosti. Vizuální prezentace Sokola však už dlouho neodpovídala mladé a dynamické základně současných Sokolů. Téměř 60 % ze 160 000 členů tvoří mládež a lidé do 26 let, zatímco u veřejnosti převládalo vnímání členské základny coby postarších bratrů a sester v tradičních krojích.

Zadání

Východiskem pro naši práci se stala strategická vize SOKOL 2030. Ta formuluje ambici vést Čechy k pohybu a společné aktivitě, být vzorem člověka silného tělem i duchem a sdílet patero společných základních hodnot – Sport, Občanství, Komunita, Osobnost a Laskavost. Nová vizuální komunikace pracuje se stávajícím logem, které v sobě nese bohaté dědictví. Tradiční symbol propletených písmen SOKOL proto dostal jen kosmetický facelift, aby lépe vyhovoval dnešním nárokům tištěných i elektronických médií.

Přístup

Tým Dynama pod vedením senior designéra Jana Šlégra vytvořil moderní vizuální styl, který respektuje tradici, ale zároveň hledí do budoucnosti. Hlavním motivem se stal princip duality, který se zrcadlí ve všech historických i současných sokolských aktivitách. Dvojitá linie reprezentuje dvojici zakladatelů, ale také ideu rozvoje těla i ducha nebo “sílu lví a vzlet sokolí”. Silnou a dobře rozpoznatelnou identitu jsme postavili na červenobílém barevném kódu a na výrazném customizovaném písmu Tyrš / Fügner od Vojtěcha Říhy.

Výsledek

Pro Sokol jsme vytvořili manuál vizuálního stylu s podrobnými příklady aplikací. Připravili jsme materiály k představení nové identity veřejnosti a navrhli jsme originální merchandising. Protože ve všech sokolských župách a jednotách s vizuálním stylem samostatně pracuje celá řada lidí, připravili jsme pro organizaci systém šablon v prostředí moderních platforem pro správu a budování značky BrandCloud a Canva. “Ohlasy, které nová sokolská identita vzbudila při jejím představení v celém hnutí, jsou doslova nadšené. Věříme, že nám pomůže posílit hrdost na příslušnost k Sokolu,” zhodnotil spolupráci šéf marketingu ČOS Michal Charvát.