Skupina ČEZ


Skupina ČEZ
V původní vizuální identitě Skupiny ČEZ byla oranžová barva dominantou.

Ukázka původní vizuální identity
Ukázka původní vizuální identity
Základem nové vizuální identity je bílá barva s oranžovými a zelenými akcenty.
Čistá energie zítřka

Klient

Skupina ČEZ je přední evropskou energetickou společností a lídrem trhu. Skupina se zabývá nejenom výrobou a distribucí, ale i prodejem energií koncovým zákazníkům. Její dceřiná společnost ČEZ ESCO nabízí úsporná a ekologicky šetrná řešení pro firmy a municipality. V roce 2023 byl ČEZ dle žebříčku CZECH TOP 100 druhou nejvýznamnější českou firmou a se zhruba 28 tisíci zaměstnanci je druhým největším zaměstnavatelem v ČR.

Zadání

Klient se na nás obrátil s požadavkem na revizi a aktualizaci korporátní identity a vytvoření nového komunikačního vizuálního stylu. Dalším naším úkolem bylo vytvoření rozsáhlého online manuálu, ve kterém budou prvky a principy nové vizuální podoby podrobně popsány.

Přístup

Na základě značky Skupiny ČEZ, kterou vytvořila v roce 2002 Jana Vahalíková ze Studia Marvil, jsme vyvinuli v první fázi novou komunikační značku postavenou na claimu „čistá energie zítřka“. Ta je ztělesněním nové vize Skupiny ČEZ pro rok 2030, kterou je: „Zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.“

Nový vizuální styl navazuje na původní komunikaci Vize 2030, která byla postavena na oranžových světelných linkách ve fotografii. V novém vizuálním stylu se ve fotografiích používají světelné linky pouze v bílé barvě a jejich oranžová varianta se objevuje na čistě bílých podkladech napříč celou korporátní identitou. Zmíněný světelný efekt je reflektován i v doprovodné infografice. Zásadní změnou prošla také barevnost. Dominantní oranžovou barvu jsme výrazně zredukovali ve prospěch bílé. Vzniklý barevný minimalismus nám umožnil zdůraznit a provázat motiv „čisté energie zítřka“ celou identitou.

Výsledek

Pro zajištění konzistentní a dlouhodobě udržitelné práce s novou vizuální identitou byl vytvořen rozsáhlý online manuál na platformě BrandCloud.
Tímto komplexním přístupem se podařilo Skupině ČEZ získat moderní a inovativní identitu, která odráží její novou vizi a poslání na trhu.