Škoda Transportation


Škoda Transportation


Redesign loga po 92 letech.

Klient

Společnost Škoda Transportation, přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu, je dynamickou a rychle rostoucí společností s tradicí výroby přesahující více než 150 let. Mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, soupravy metra, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy.

Zadání

Skupina Škoda Transportation se rozhodla sjednotit roztříštěnou vizuální komunikaci všech dceřiných společností pod jednu značku s posílit tak svoji pozici na globálním trhu. Všeobecně známý symbol Škoda se od roku 1923 změnil pouze minimálně. Klient proto kladl důraz na zachování kontinuity a požadoval pouze dílčí modernizaci značky. Požadavkem zadavetele také bylo navrhnout systém sjednocení vizuální prezentace a komunikace skupiny Škoda Transportation.

Přístup

Zpracovali jsme rozsáhlou studii možností redesignu tradiční značky okřídleného šípu a navrhli několik variant vizuálního stylu. Důležité také bylo vyřešit problémy spojené s aplikací značky na různé podkladové plochy tak, aby se fixovala tradiční modrá barevnost symbolu. V zásadě šlo o modernizaci zavedené značky a její snadné použití v různých tištěných a online médiích. Značku pak bylo třeba logicky ukotvit do celkového systému vizuální identity společnosti.

Výsledek

Dospěli jsme k drobnému faceliftu značky, od původní liší jen v detailních úpravách symbolu. Nejvýraznějším krokem je převedení tradičního znaku okřídleného šípu do plastického zobrazení a s tím související prosvětlení odstínů. Díky tomu značka získala modernější, dynamický náboj. Inovovali jsme také typografii, která nyní lépe odpovídá oboru strojírenství. Upravená značka, barevnost a písmo dohromady tvoří jednotný vizuální styl pro všechny dceřiné společnosti Škoda Transportation.
„Naším cílem bylo evoluční přizpůsobení historického loga Škodovky potřebám moderní komunikace. Rozhodli jsme se také pro sjednocení všech dceřiných společností Škoda Transportation pod jeden silný brand. To vše zvládl tým společnosti Dynamo, který pro nás citlivě redesignoval logo a vizuální styl.“

— Lubomíra Černá, ředitelka komunikace a marketingu Škoda Transportation
Produkty Škoda Transportation jsou úspěšně vyváženy do mnoha zemí Evropy a Asie, v současnosti je firma světovým lídrem v dodávkách trolejbusů.
Světově proslulé logo s motivem okřídleného šípu bylo zapsáno jako ochranná známka v roce 1923.

Škoda Transportation dnes zaměstnává přes 5 000 lidí v České republice, Německu, Rusku, Finsku, Maďarsku a USA.