Radek Kratina (1928–1999)


Radek Kratina (1928–1999)


První retrospektivní výstava a monografie významného českého umělce.

Klient

Výstavu Radka Kratiny uspořádala Galerie hlavního města Prahy spolu s Museem Kampa na jaře roku 2013 v Domě U Kamenného zvonu v Praze. Kurátorka Hana Larvová představila Kratinovo výjimečné dílo ukotvené v kinetickém a neokonstruktivistickém proudu evropského moderního umění. Kompletní průřez autorovou tvorbou odhalil charakteristické prvky jeho díla – racionalitu a smysl pro geometrii, stejně jako prvek proměnlivosti, náhody a hry.

Zadání

V roce 2012 jsme menší výstavu Radka Kratiny uskutečnili u nás v Dynamu. Pak přišel nápad uspořádat velkou retrospektivní přehlídku autora a oslovili jsme s nabídkou Galerii hlavního města Prahy. Ta souhlasila a proto jsme zadání na vizuální styl výstavy, včetně monografie Radka Kratiny logicky připravili my sami ve spolupráci s kurátorkou.

Přístup

Stejně jako při práci na podobných projektech, bylo pro nás důležité přistoupit k vizuálně bohatému zadání s pokorou, tak aby dominantím prvkem vizuálu bylo především umělecké dílo. To je u Kratiny navíc graficky působivé. Jeho princip tzv. variabilů – objektů, pro které je klíčová pohyblivost, geometrická hra a technická přesnost, jsme se snažili promítnout do různých formátů vizuální prezentace výstavy a knihy.

Výsledek

Pro výstavu Radka Kratiny jsme zpracovali veškeré prezentační materiály od pozvánek, plakátů, a inzerce až po grafické řešení expozice v prostorách galerie, které vznikalo v úzké spolupráci s architektem výstavy Ladislavem Lábusem. Povaze Kratinova díla byla podřízena koncepce knihy, která byla první monografií autora. Neotřelý design knihy přímo odkazuje na technická specifika Kratinova díla – má netradičně řešenou ořízku knižního bloku a publikací prolíná pro autora příznačná metalická stříbrná barva.


Za projekt jsme byli nominováni na cenu Czech Grand Design 2013 v kategorii grafický designér roku.