Praha město literatury

Rok: 2011–2013


Praha město literatury

Rok: 2011–2013


Literární stopy v ulicích metropole.

Klient

Rada hlavního města Prahy v roce 2009 iniciovala výjimečný kulturní projekt Praha město literatury a jeho koordinací a finacováním pověřila Městskou knihovnu v Praze.

Zadání

Organizace vypsala veřejnou soutěž na vizuální komunikaci projektu, jehož cílem bylo pozvednout povědomí o pražské literární scéně a prezentovat Prahu jako místo inspirující k četbě i literární tvorbě. Projekt měl podpořit kandidaturu Prahy na prestižní mezinárodní titul UNESCO – Kreativní město literatury.

Přístup

Ideou našeho konceptu bylo propojení konkrétních míst hlavního města s tvorbou a životy jednotlivých autorů. Na každém rohu v Praze je patrná literární stopa, kterou je třeba zviditelnit. Otázkou bylo jak literární genius loci srozumiteně promítnout do designu. Inspiraci jsme nalezli v grafické podobě map.

Výsledek

Kampaň v létě 2011 představila devět ukázek z literárních děl českých autorů a jejich provázanost s jednotlivými částmi Prahy. Podařilo se nám na konkrétní místa v Praze umístit CLV, která se dějově vztahovala k příslušné lokalitě či místu. Hlavním pilířem projektu se stala webová stránka www.prahamestoliteratury.cz. Její podobu jsme postavili na stylizované interaktivní mapě Prahy, ve které návštěvníci mohou sledovat aktuální literární dění. Kromě grafického manuálu kampaně jsme vytvořili i design stejnojmenné knihy Pavla Mandyse shrnující pražské literární dějiny. Vyvrcholením spolupráce s Městskou knihovnou v Praze bylo zpracování přihlášky do soutěže Praha – Kreativní město literatury.
Plakátová kampaň představila devět českých autorů na konkrétních místech města, která jsou s jejich životem a dílem spjata: na Smíchově úryvek textu Jáchyma Topola z knihy Anděl, Karel Šiktanc s knihou Město jménem Praha s textem o Karlově mostě umístěný v jeho okolí atd.
Přihláška k zapojení Prahy do sítě kreativních měst literatury UNESCO obsahuje brožuru, knihu Praha město literatury, CD s elektronickou verzí všech potřebných dokumentů a tištěné pohledy s fotografiemi Jiřího Všetečky. Veškeré materiály jsou usazeny do speciálně navrženého boxu, který evokuje knihu v pevné vazbě.

Kandidatura Prahy do sítě kreativních měst literatury UNESCO byla 1. 12. 2014 schválena. Zapojení Prahy do sítě kreativních měst literatury je vstupem do velmi exkluzivní společnosti.Za projekt jsme byli nominováni na cenu Czech Grand Design 2011 v kategorii grafický designér roku.