Prague City Tourism

Rok: 2013–2016


Prague City Tourism

Rok: 2013–2016


Praha plná emocí.

Klient

Prague City Tourism (PCT) je marketingová organizace hlavního města Prahy, jejímž posláním je péče o rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu v české metropoli. Tradičními úkoly této příspěvkové organizace jsou poskytování profesionálních informací o nabídce cestovního ruchu v Praze, zprostředkování relevantních služeb stávajícím i potenciálním návštěvníkům hlavního města, organizace vzdělávacích cyklů o historii a současnosti města pro odbornou i laickou veřejnost či zajištění provozu historického objektu Staroměstská radnice.

Zadání

Návrh vizuálního stylu komunikační kampaně a destinační značky na propagaci turismu hlavního města Prahy byl vypsán formou veřejné soutěže. Cílem bylo vytvořit atraktivní a v kontextu konkurenčních evropských destinací jedinečný vizuální styl, který by posílil turistický ruch v Praze. Koncept měl být aplikovatelný do různých nosičů marketingové komunikace.

Přístup

Návrhům předcházela důkladná rešerše o způsobu komunikace vyhlášených turistických destinací. Následně jsme se snažili definovat výjimečnost Prahy. Ta se od dalších hlavních měst odlišuje silně magickou atmosférou. Snoubí se v ní tajemství dlouholeté historie s pozitivními emocemi, které návštěvník při návštěvě prožívá. Dospěli jsme k přesvědčení, že Praha je dechberoucí město plné emocí, které nelze vystihnout jedním slovem nebo jednou značkou.

Výsledek

Vytvořili jsme komunikační vizuální styl, která má dynamickou identitu. Jde o otevřený vizuální systém, který pracuje s dvanácti různými logy založenými na citoslovcích. Loga jsou doprovázena sloganem „ryzí emoce /pure emotion“ a díky schopnosti vyjádřit různé příležitosti se mohou používat pro specifické sdělení (pivní, hudební, svatební turismus atd.). Celý systém je jednoduchý a mezinárodně srozumitelný.


Komunikační vizuální styl se zaváděl od roku 2014. Kromě jednotlivých podkampaní (Praha hudební, Praha svatební, Do Prahy za pivem atd.) vzniká celá řada tiskovin: od tematických map, letáků a brožur, speciálně cílených jak na české turisty, tak i na návštěvníky z různých zemí světa.
„Komunikační koncept Wow Prague od Dynama, postavený na emotivních citoslovcích, sklízí úspěch u nás i v zahraničí a skvěle vystihuje těžko popsatelného genia loci našeho hlavního města.“

— Nora Dolanská, ředitelka Prague City TourismV roce 2015 jsme pro PCT mimo jiné graficky zpracovali 18 publikací, průvodců a map, některé až v 16 jazykových mutacích. Celkový náklad dosáhl 1 392 100 výtisků.85 % turistů hodnotilo komunikační značku Wow Prague pozitivně.
Během tří let trvání kampaně Wow Prague se zvýšil počet návštěvníků Prahy přibližně o 14 %.

V roce 2015 zařadili uživatelé serveru TripAdvisor Prahu na 5. místo v žebříčku nejlepších turistických destinací světa.