Prague City Tourism

Rok: 2013–2016

Tým: Libor Jelínek, Tomáš Cikán, Kateřina Kubánková, Kateřina Orlíková, Zdeněk Šejdl, Ondřej Jelínek, Jan Šlégr, Veronika Holíková, Barbora Volánková, Karolina Kučerová, Michal Richtr, Kateřina Šlaufová, Kateřina Přidalová, Petra Kodišová, Marek Musil

Prague City Tourism

Rok: 2013–2016

Tým: Libor Jelínek, Tomáš Cikán, Kateřina Kubánková, Kateřina Orlíková, Zdeněk Šejdl, Ondřej Jelínek, Jan Šlégr, Veronika Holíková, Barbora Volánková, Karolina Kučerová, Michal Richtr, Kateřina Šlaufová, Kateřina Přidalová, Petra Kodišová, Marek Musil

Praha plná emocí.

Klient

Prague City Tourism (PCT) je marketingová organizace hlavního města Prahy, jejímž posláním je péče o rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu v české metropoli. Tradičními úkoly této příspěvkové organizace jsou poskytování profesionálních informací o nabídce cestovního ruchu v Praze, zprostředkování relevantních služeb stávajícím i potenciálním návštěvníkům hlavního města, organizace vzdělávacích cyklů o historii a současnosti města pro odbornou i laickou veřejnost či zajištění provozu historického objektu Staroměstská radnice.

Zadání

Návrh vizuálního stylu komunikační kampaně a destinační značky na propagaci turismu hlavního města Prahy byl vypsán formou veřejné soutěže. Cílem bylo vytvořit atraktivní a v kontextu konkurenčních evropských destinací jedinečný vizuální styl, který by posílil turistický ruch v Praze. Koncept měl být aplikovatelný do různých nosičů marketingové komunikace.

Přístup

Návrhům předcházela důkladná rešerše o způsobu komunikace vyhlášených turistických destinací. Následně jsme se snažili definovat výjimečnost Prahy. Ta se od dalších hlavních měst odlišuje silně magickou atmosférou. Snoubí se v ní tajemství dlouholeté historie s pozitivními emocemi, které návštěvník při návštěvě prožívá. Dospěli jsme k přesvědčení, že Praha je dechberoucí město plné emocí, které nelze vystihnout jedním slovem nebo jednou značkou.

Výsledek

Vytvořili jsme komunikační vizuální styl, která má dynamickou identitu. Jde o otevřený vizuální systém, který pracuje s dvanácti různými logy založenými na citoslovcích. Loga jsou doprovázena sloganem „ryzí emoce /pure emotion“ a díky schopnosti vyjádřit různé příležitosti se mohou používat pro specifické sdělení (pivní, hudební, svatební turismus atd.). Celý systém je jednoduchý a mezinárodně srozumitelný.

Komunikační vizuální styl se zaváděl od roku 2014. Kromě jednotlivých podkampaní (Praha hudební, Praha svatební, Do Prahy za pivem atd.) vzniká celá řada tiskovin: od tematických map, letáků a brožur, speciálně cílených jak na české turisty, tak i na návštěvníky z různých zemí světa.

„Komunikační koncept Wow Prague od Dynama, postavený na emotivních citoslovcích, sklízí úspěch u nás i v zahraničí a skvěle vystihuje těžko popsatelného genia loci našeho hlavního města.“

— Nora Dolanská, ředitelka Prague City Tourism

V roce 2015 jsme pro PCT mimo jiné graficky zpracovali 18 publikací, průvodců a map, některé až v 16 jazykových mutacích. Celkový náklad dosáhl 1 392 100 výtisků.

85 % turistů hodnotilo komunikační značku Wow Prague pozitivně.

Během tří let trvání kampaně Wow Prague se zvýšil počet návštěvníků Prahy přibližně o 14 %.

V roce 2015 zařadili uživatelé serveru TripAdvisor Prahu na 5. místo v žebříčku nejlepších turistických destinací světa.My v Dynamu věříme v sílu značek, kvalitní design a efektivní komunikaci.