Červená, žlutá, zelená.

Klient

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) jsou akciovou společností, kterou vlastní město Plzeň. Zajišťují většinu výkonů veřejné dopravy na území města. Veřejná doprava v Plzni patří mezi nejekologičtější městské dopravní systémy v Evropě. Tvoří ji tramvaje a trolejbusy, které nezatěžují životní prostředí škodlivinami. Systém městské veřejné dopravy v Plzni má tři, barevně odlišené trakce – tramvaje (žlutá), trolejbusy (zelená) a autobusy (červená).
 
Zadání
V souvislosti s novou vizuální identitou Plzně vznikl požadavek sjednotit veškerou vizuální komunikaci města a jeho příspěvkových organizací a akciových společností. Změna se tedy logicky týkala i PMDP. Společnost se rozhodla využít nově zaváděný princip vizuální komunikace Plzně a zdůraznit tak náležitost PMDP k městu a zároveň lépe vyjádřit specifický předmět svého podnikání.

Přístup

Koncept pro město Plzeň je otevřený a variabilní, proto lze značku velmi snadno adapatovat pro další spřízněné subjekty. Nabízelo se značku jen mechanicky – barevně a obsahově – upravit, tak jako v případě značek pro městské příspěvkové organizace. Rozhodli jsme se však jít dál a dodat vizuální komunikaci PMDP přidanou hodnotu a výstižněji vyjádřit služby a servis, který společnost poskytuje obyvatelům města.

Výsledek

Jádrem vizuální identity PMDP není jen značka a její komunikační varianta, jako v případě města Plzeň. Zásadní roli zde hrají na míru vytvořené barevné ilustrace, které mají zdůraznit téma městské dopravy vizuálně přitažlivou formou. Jedná se o hravý princip, o stylizovanou podobu města, které vzniká skládáním jednoduchých stavebních článků jako jsou dopravní prostředky, ikonické objekty Plzně, místa sportu a zábavy a další objekty. Společně s výraznou barevností a typografií vznikl velmi charakteristický a variabilní systém, který lze kreativně uplatnit v mnoha aplikacích, od tištěných materiálů až po motion design.

Celý grafický manuál značky a vizuálního stylu PMDP jsme zpracovali v online aplikaci BrandCloud.