PMDP

Rok: 2016

Tým: Jan Šlégr, Libor Jelínek, Mirek Žáček, Petr Belák, Barbora Peroutková

PMDP

Rok: 2016

Tým: Jan Šlégr, Libor Jelínek, Mirek Žáček, Petr Belák, Barbora Peroutková

Červená, žlutá, zelená.

Klient

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) jsou akciovou společností, kterou vlastní město Plzeň. Zajišťují většinu výkonů veřejné dopravy na území města. Veřejná doprava v Plzni patří mezi nejekologičtější městské dopravní systémy v Evropě. Tvoří ji tramvaje a trolejbusy, které nezatěžují životní prostředí škodlivinami. Systém městské veřejné dopravy v Plzni má tři, barevně odlišené trakce – tramvaje (žlutá), trolejbusy (zelená) a autobusy (červená).
 
Zadání
V souvislosti s novou vizuální identitou Plzně vznikl požadavek sjednotit veškerou vizuální komunikaci města a jeho příspěvkových organizací a akciových společností. Změna se tedy logicky týkala i PMDP. Společnost se rozhodla využít nově zaváděný princip vizuální komunikace Plzně a zdůraznit tak náležitost PMDP k městu a zároveň lépe vyjádřit specifický předmět svého podnikání.

Přístup

Koncept pro město Plzeň je otevřený a variabilní, proto lze značku velmi snadno adapatovat pro další spřízněné subjekty. Nabízelo se značku jen mechanicky – barevně a obsahově – upravit, tak jako v případě značek pro městské příspěvkové organizace. Rozhodli jsme se však jít dál a dodat vizuální komunikaci PMDP přidanou hodnotu a výstižněji vyjádřit služby a servis, který společnost poskytuje obyvatelům města.

Výsledek

Jádrem vizuální identity PMDP není jen značka a její komunikační varianta, jako v případě města Plzeň. Zásadní roli zde hrají na míru vytvořené barevné ilustrace, které mají zdůraznit téma městské dopravy vizuálně přitažlivou formou. Jedná se o hravý princip, o stylizovanou podobu města, které vzniká skládáním jednoduchých stavebních článků jako jsou dopravní prostředky, ikonické objekty Plzně, místa sportu a zábavy a další objekty. Společně s výraznou barevností a typografií vznikl velmi charakteristický a variabilní systém, který lze kreativně uplatnit v mnoha aplikacích, od tištěných materiálů až po motion design.

Celý grafický manuál značky a vizuálního stylu PMDP jsme zpracovali v online aplikaci BrandCloud.My v Dynamu věříme v sílu značek, kvalitní design a efektivní komunikaci.