Nadace Proměny Karla Komárka

Nadace Proměny Karla Komárka získala redesign loga a vizuálního stylu z rukou týmu Dynama. Hlavním cílem nadace je podpora spolupráce mezi samosprávou, veřejností a odborníky při rozvoji městského prostředí. Metodika projektů je pečlivě promyšlená a zdůrazňuje význam prostředí pro kvalitu života obyvatel. Nadace se také zaměřuje na kontakt s přírodou a podporu volných her, což přispívá k všestrannému rozvoji dětí. Díky projektu "České děti venku" se nadace zabývá otázkou, kde a jak tráví české děti svůj volný čas.

Základem vizuálního stylu a značky samotné je symbol vztyčené ruky, který je tvořený kresbou jedním tahem. Energické gesto ruky je výzvou „přiložit ruku k dílu“ a podílet se na kultivaci životního prostředí. Symbol, ale odkazuje i na další významy, můžeme v něm vidět rostlinu, holubici, resp. ptáčka jako symbol života nebo výškové budovy města. Značka je ještě doplněna typograficky řešeným názvem, kde se největší důraz klade na slovo Proměny. Tím se upravuje i slovosled názvu nadace na mnohem údernější a jednoznačnější variantu: Proměny – nadace Karla Komárka. Nové logo a vizuální styl ve svém řešení promyšleně balancují hravost a empatii spolu s více seriózní a racionální rovinou problematiky kvalitního veřejného prostředí.My v Dynamu věříme v sílu značek, kvalitní design a efektivní komunikaci.