V noci bar.

Klient

Nejen Bistro se nachází na Karlínském náměstí v Praze. Nabízí jídla z čerstvých sezónních surovin, řemeslná vína, piva a speciality z unikátního JOSPER grilu. Vyniká výtečnou a mnohokrát oceňovanou gastronomií. Jak název napovídá, nejde jen o denní bistro. Podnik se večer proměňuje na wine bar.

Zadání

Našim prvním úkolem bylo vymyslet název nového podniku. Následně pak navrhnout vizuální identitu včetně všech potřebných aplikací v interiéru a exteriéru. Hlavním požadavkem bylo zachytit dvojí funkci podniku – přes den bistro, v noci wine bar.

Přístup

Možnost podílet se na zrození nového podniku – vymýšlet název a design a zároveň být aktivními účastníky při řešení interiérů – bylo pro nás velkou výzvou. Po několika konceptech názvů, k nimž se vždy vázalo příslušné grafické řešení, jsme přišli s názvem Nejen Bistro. Ten se klientovi okamžitě zalíbil. Výraz "nejen" je tzv. palindromem, tedy slovem, které lze převrátit a číst v libovolném směru stejně, aniž by se změnil jeho význam. Tento princip se ukázal jako skvělý základ pro design.

Výsledek

Princip převracení a zrcadlení, který je obsažen v palindormech byl východiskem pro typografické řešení logotypu. Převrácená písmena se tak stávají charakteristickým výrazovým prostředkem vizuální identity Nejen Bistra. Naše nápady a jednotlivé aplikace vznikaly v součinnosti s architekty. Kromě grafiky v interiéru a exteriéru jsme pro Nejen Bistro zpracovali jídelní a nápojové lístky, merkantilni tiskoviny.


Nejen bistro získalo 3. místo v kategorii Nejlepší design bar a 4. místo v kategorii Nejlepší nový podnik v soutěži Czech Bar Awards 2015.