Město Plzeň


Město Plzeň


Plzeň jde svou vlastní cestou.

Klient
Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. Je to dominantní průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum západních Čech. Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde více než 160 000 obyvatel. Plzeň byla vyhlášena jako Evropské hlavní město kultury pro rok 2015. V návaznosti na tuto úspěšnou událost a s ohledem na budoucí vizi rozvoje této západní metropole se objevila potřeba jednotné vizuální identity města a jeho organizací.

Zadání

Na základě našich referencí jsme postoupili do druhého kola veřejné soutěže. Cílem nového vizuálního stylu bylo jednoduše vystihnout několik zásadních atributů, které Plzeň jako město charakterizují – patriotismus, blízkost západu, moderní otevřené město, inovace, kultura a kvalita života. Pozoruhodná je též mentalita města, neboť Plzeň si v historii vždy šla svou vlastní cestou, na rozdíl od zbytku republiky. Důležitým požadavkem zadání bylo vizuální sjednocení komunikace města a dalších příspěvkových organizací, které k městu náleží, včetně propagace turismu.

Přístup

Po důkladné rešerši městských vizuálních identit, diskusích, úvahách o Plzni a průzkumu mezi plzeňskými rodáky jsme dospěli k názoru, že povahu města nelze vyjádřit jedním statickým symbolem. Společně s grafickým pojetím dynamické vizuální identity jsme se zabývali i obsahovým sdělením. Chtěli jsme klientovi nabídnout víc než jen řemeslně vytříbené proměňující se logo. Vítězný koncept nazvaný "Plzeň jde svou vlastní cestou" zaujal především proto, že jde o jednoduchý grafický princip, který má přidanou komunikační hodnotu.
 
Výsledek
Značku tvoří graficky čistý tvar směrové šipky (vždy orientované pouze na západ) s nápisem Plzeň a doplňkový text, na který šipka ukazuje. Proměnlivý text vždy popisuje hlavní atributy města, mění se přizpůsobuje dle užití a kontextu. Koncept se dále rozvíjí do vět, doplňují se vážná nebo humorná sdělení, pracuje se s nadsázkou nebo s fakty. Značka je tak nekonečně se proměňujícím sloganem. Pojetí značky zároveň reflektuje hrdost a odvahu města jít proti proudu. Vznikla nepřehlédnutelná dynamická vizuální identita, která má pestré komunikační možnosti díky několika typům "mluvících" značek.

„V jednoduchosti je síla. Jsem přesvědčen, že kouzlo nové značky se ukáže v momentě, kdy bude používáno při různých příležitostech.“

— Martin Zrzavecký, primátor města Plzně
„Mám radost z vítězného návrhu, Plzeň tím udělá velký krok dopředu k moderní a funkční komunikaci, která odpovídá 21. století. Nová značka dá prostor pro prezentaci aktivit města v celé jejich šíři.“

— Martin Baxa, náměstek primátora města Plzně


Principy nového vizuálního stylu a komunikační kampaně města Plzně a příspěvkových organizací jsme kodifikovali v tištěném a ve dvanácti online grafických manuálech v aplikaci BrandCloud.