Malá Úpa

Rok: 2015–2017


Malá Úpa

Rok: 2015–2017


Velká pohoda po celý rok.

Klient

Obec Malá Úpa leží na úpatí Snežky v Krkonoších. V současnosti je vysokohorským sportovním a turistickým střediskem. Trvale zde žije kolem 100 obyvatel a z celkového počtu přibližně 220 objektů jich většina slouží výhradně k rekreačním účelům. Obec byla založena dřevaři v 16. století a do dnešních dnů si zachovala původní ráz ryze horské osady s typickými boudami a chalupami lidové architektury, rozptýlenými po horských svazích.

Zadání

Tvorba nové vizuální identity obce byla vypsána formou veřejné soutěže. Cílem bylo vytvořit specifickou identitu, která by zviditelnila Malou Úpu na turistické mapě Krkonoš. Zároveň bylo klíčové zdůraznit, že Malá Úpa nabízí uprostřed nedotčené krkonošské přírody jedinečné zážitky nejen v zimě, jak je u podobných destinací zvykem, ale během celého roku. Díky pestré nabídce aktivit si na své přijdou různé cílové skupiny – rodiny s dětmi, senioři i mladí lidé.

Přístup

Kromě rešerše vizuálních identit obcí a měst jak Čechách, tak v zahraniční bylo pro nás zásadní vyzdvihnout celoroční vyžití, jako hlavní přidanou hodnotu Malé Úpy. Zejména pak důraz na zimu a léto. Věděli jsme, že je třeba navrhnout jednoduchý, přátelský a pozitivně naladěný design, který bude srozumitelný pro rozmanitou cílovou skupinu. V komunikaci obcí a měst je z praktického hlediska nejdůležitější samostatná značka, proto jsme se snažili vizuální styl postavit na výrazném symbolu.

Výsledek

Značku tvoří název obce doplněný o grafickou stylizaci ročních období – léto (stonek s listy) a zima (sněhová vločka). Vedle značky zahrnuje vizuální styl Malé Úpy také stylizovaný motiv hor, který vychází z tvaru krkonošských horských svahů a je tvořen barevným překrýváním rovnoramenných trojúhelníků. Kromě žánrových fotografií je nedílnou součástí komunikačních aktivit obce rovněž dynamický claim, založený na hře se slovy malá – velká, odkazující na název obce a její zajímavosti. Jeho základní znění je „Malá Úpa – Velká pohoda” a koresponduje s obsahem sdělení podle letní nebo zimní sezóny.Kromě loga a grafického manuálu jsme pro Malou Úpu vytvořili sadu komunikačních materiálů jako např. letáky, billboardy, trhací mapy atd. S architekty a urbanisty jsme spolupracovali i na orientačních a navigačních systémech v obci.