Publikace a výstava o symbolu běžeckého lyžování

Klient

Jizerská padesátka je závod v běhu na lyžích klasickou technikou na trati dlouhé 50 km vedoucí Jizerskými horami po tzv. Jizerské magistrále. Dnes už legendární závod, kterého se každoročně účastní tisíce profesionálních i amatérských lyžařů, oslavil v roce 2017 padesátileté výročí. Akci každoročně pořádá Ski klub Jizerská padesátka ve spolupráci s marketingovou agenturou Raul.

Zadání

Raul nás oslovil, abychom navrhli grafické pojetí bohatě ilustrované publikace k jubilejnímu 50. ročníku Jizerské padesátky, ve které autor Milan Tesař popisuje historii závodu. Vedle základních faktických informací kniha nahlíží na závod prostřednictvím padesáti osobních příběhů známých i neznámých účastníků. Součástí zadání byl i vizuální styl doprovodné putovní výstavy Skol!!! (Praha, Liberec) a design katalogu. Kurátor Petr Volf oslovili 12 českých výtvarníků, aby se svými díly vyjádřili k tématu závodu. Celkem vzniklo na pět desítek obrazů, grafik fotografií a soch na téma Jizerská 50.

Přístup

Hlavním úkolem bylo skloubit velké množství informací a doprovodného obrazového materiálu a dát knize jasnou grafickou strukturu, aby byla přehledná a zároveň atraktivní pro nejširší veřejnost. Účastníkům padesátého ročníku byl nabídnut i osobní přebal knihy s jejich fotografií ze závodu. Pro grafiku výstavy a katalogu bylo stěžejní nalezení vhodného grafického provázání s publikací.

Výsledek

Základním vizuálním prvkem knihy se kromě světle modré barvy stalo charakteristické kondenzované písmo, které má určitý retro vzhled a zároveň odkazuje na běžkařskou stopu. Kniha je pomocí předělových stran přehledně členěna na jednotlivé oddíly, složitá historická data jsou vyjádřena pomocí inforgrafiky. Knize jsme dali logickou grafickou strukturu, která pomáhá čtenářům v orientaci. Vizuální styl dvoujazyčného katalogu a výstavy je postaven na stejném typografickém prinicpu a barevnosti jako jubilejní kniha. Vedle řešení grafiky v prostoru galerie jsme k propagaci výstavy navrhi pozvánky, plakáty, inzerci a další materiály.


Doprovodná výstava Skol!!! představila v galerii Mánes v Praze pět desítek obrazů, grafik, fotografií a soch na téma Jizerská 50.