66 zemí světa, 4 330 klubů, přes 320 tisíc registrovaných hráčů.

Klient

Mezinárodní florbalová federace (International Floorball Federation) je sportovní organizace, která sdružuje florbalové svazy jednotlivých zemí. Byla založena v roce 1986 ve švédské Huskvarně. Zakládajícími členy byli Švédsko, Finsko a Švýcarsko. Od roku 2000 je členem GAISF (General Association of International Sports Federations) a Mezinárodní asociace Světových her (IWGA). IFF sídlí ve finských Helsinkách a celkově sdružuje 66 států světa.

Zadání

Světový florbal se rozhodl následovat příklad ostatních sportů a výrazně zjednodušit svou identitu. K její poslední změně došlo v roce 2006. Od té doby se změnilo nejen komunikačně-mediální prostředí, ale i florbalový zeměpis. Vyjma Antarktidy se dnes hraje florbal na všech kontinentech a bylo důležité, aby s identitou uměli pracovat nejen v Evropě, ale také v Africe, kde se florbal v posledních letech začal rozvíjet. Změna v identitě IFF měla zahrnout nejen korporátní styl samotné organizace, ale také pravidla prezentace jednotlivých mezinárodních akcí IFF včetně všech akcí, které federace pořádá.

Přístup

V dnešní zahuštěné komunikaci vyhrávají ty značky, které mají jasnou a jednoduchou tvář, které fungují v nejrůznějších kontextech a souvislostech. Při tvorbě nové vizuální identity jsme vycházeli ze stávající vizuální komunikace IFF. Při analýze dosavadní prezentace federace jsme si uvědomili, jak je zastaralá, graficky a informačně komplikovaná a chybí jí jednotný vizuální systém. Kladli jsme proto důraz na celkové zjednodušení a modernizaci značky a nastavení pravidel vizuálního stylu.

Výsledek

Novou značku IFF lze chápat jako radikální facelift. K výsledku jsme dospěli postupným odebíráním a zjednodušováním jednotlivých prvků původní značky. Motiv míčku/zeměkoule zůstal zachován, definovali jsme nové korporátní písmo. Barevnost vychází z typické tyrkysové barvy povrchu, na kterém se florbal hraje. V kombinaci s tmavě modrou barvou vytváří příjemný kontrast a sportovní dojem. Nová vizuální identita IFF je flexibilní a jednotliví pořadatelé florbalových akcí si budou moci vytvořit vlastní značku akce (včetně barevnosti a typografie) na základě přesně definovaného systému.


„Dlouho jsme již potřebovali modernizaci identity IFF a jejích akcí. Jsme velmi pyšní, že náš nový vizuální styl tyto nároky splňuje a pomáhá nám zvýšit povědomí o našem sportu. Chtěl bych poděkovat Dynamu za spolupráci při tvorbě identity, která je flexibilní, otevřenější a dobře reprezentuje jedinečnost našeho sportu.“

— John Liljelund, generální sekretář IFF


„Jsme rádi, že jsme mohli IFF pomoci našimi zkušenostmi s rebrandingem Českého florbalu. Naší ambicí bylo ve spolupráci s Dynamem vytvořit moderní vzhled pro mezinárodní federaci a všechny akce, které pořádá. Je to věc, která bude vidět po celém světě a je dobře, že je v tom velmi výrazná česká stopa.“

— Filip Šuman, prezident Českého florbalu