One Team, One Dream

Klient

Ezpada je švýcarsko-česká společnost, která obchoduje s komoditami po celém světě. Je globální firmou v pravém slova smyslu, její klienti i zaměstnanci pocházejí z celého světa a z nejrůznějších kulturních prostředí. Firma vyrostla za 15 let své existence v silného hráče na trhu se surovinami a energiemi, ale její vizuální styl nereflektoval postavení firmy a neodpovídal jejím hodnotám. Pro následující období před firmou stála výzva v podobě expanze na americký trh.

Zadání

Cílem bylo inovovat vizuální styl firmy a zároveň vytvořit současný, jasně globálně čitelný systém prezentace a komunikace. Nový vizuální styl měl sloužit především managementu pro efektivní komunikaci jak s klienty, tak dovnitř společnosti pro posílení firemní kultury. Zároveň bylo důležité, aby firma působila jako atraktivní zaměstnavatel.

Přístup

Ve značce jsme zachovali charakteristickou červenou barevnost a doplnili jsme ji o symbol zeměkoule s protisměrnými šipkami kroužícími okolo ní. Tento motiv vyjadřuje jak globální působení firmy, tak princip tradingu. Typografie navazuje na původní logo, ale nově použitá abeceda Sharp Sans vyhovuje svou kresbou současným požadavkům pro použití v digitálním světě i na tištěných formátech. Charakteristickým prvkem vizuálního stylu je tzv. focus, kruhový průhled, který tvarem navazuje na logo a evokuje schopnost Ezpady cílit na specifické trhy, příležitosti a komodity.

Výsledek

Kromě inovace loga a vizuálního stylu jsme pro společnost Ezpada zpracovali nový web. Ten svou strukturou, informačním obsahem i grafickým řešením odpovídá významu a postavení firmy jako respektovanému obchodnímu partnerovi a perspektivnímu zaměstnavateli. Vyvrcholením procesu kompletního rebrandingu byla prezentace společnosti v New Yorku na Times Square.