Colt CZ Group


Colt CZ Group


V roce 2021 skupina CZG uzavřela akvizici legendární americké značky Colt. Tento úspěch byl následně reflektován změnou názvu holdingové společnosti z CZG na Colt CZ Group a vznikem nové korporátní identity.

Chci se dozvědět vícVizuální styl ilustruje jak předmět podnikání, tak i svět profesionálního sofistikovaného holdingu. Inspiraci pro grafický pattern jsme našli například ve vzoru drážkování na vývrtech hlavní a principu strojové šrafury.
Colt v českých rukou

Klient

Holdingová společnost CZG (nyní působící pod názvem Colt CZ Group) je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a to nejen pro ozbrojené složky, ale i pro osobní obranu, lov, sportovní střelbu a řadu dalších komerčních využití. Své výrobní závody má v České republice, USA, Švédsku či Kanadě. Celkem skupina zaměstnává více než 2000 lidí po celém světě.

Zadání

V roce 2021 skupina CZG úspěšně uzavřela akvizici americké značky Colt a přidala tak nové významné aktivum do svého portfolia. Tento příznivý výsledek byl následně reflektován změnou názvu holdingové společnosti z CZG na Colt CZ Group. Nový název vyzdvihuje obě klíčové značky a zvyšuje tak povědomí o nové rozšířené skupině.
Se změnou názvu skupiny přišel požadavek na vytvoření nové korporátní identity, do která se nová akvizice propíše. Hlavním cílem bylo vytvořit moderní globální značku, která působí sebevědomě a profesionálně.

Přístup

Jedním z nejzásadnějších rozhodnutí bylo stanovení nového názvu. Naším doporučením bylo označení Colt CZ Group, které holding přijal. Dalším faktorem byly také výrobní závody Colt a CZ, jejichž identita zůstala nezměněna, a které musely být schopny existovat pod nově vzniklou mateřskou značkou.

Výsledek

Nové logo Colt CZ Group je čistě typografické, s dvouřádkově uspořádaným názvem. Obě značky (Colt a CZ) jsou v logu skupiny sjednoceny stejným řezem písma Atyp od českého typografa Tomáše Brousila. Jednotný vizuální styl byl odvozen od předmětu podnikání, vychází z produktů a ilustruje svět profesionálního sofistikovaného holdingu. Inspiraci pro grafický pattern jsme našli například ve vzoru drážkování na vývrtech hlavní a principu strojové šrafury.

Nová identita využívá kombinaci dvou barev a jejich odstínů — antracitové, která slouží nejčastěji jako barva podkladu, a akcentující metalické bronzové, která přidává do vizuálního stylu eleganci a prémiovost. Ta se projevuje zejména v tiskových aplikacích, kde plně vynikne metalický efekt.