Patron laskavé péče

Klient

Skupina Clementas je soukromým poskytovatelem péče o seniory v České republice. Specializují se na individuální péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím sítě pečovatelských domovů umístěných primárně mimo velká města: v Mlékovicích, Kolíně, Janovicích a Hředlích. Jejich hlavním zaměřením je péče o seniory s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, různými typy demence, stejně jako o klienty, kteří prošli cévní mozkovou příhodou nebo klienty, kteří vyžadují specifickou celodenní péči z důvodu jejich zdravotního stavu.

Zadání

Zadavatel, který původně vystupoval pod názvem ALZHEIMERPROJEKT, se na nás obrátil s požadavkem na vytvoření nového názvu, loga a vizuálního stylu, které podpoří vizi dalšího rozvoje a expanze skupiny, a budou také budovat image zařízení pro seniory s individuálním lidským přístupem.

Přístup

Pro skupinu jsme nejdříve museli najít vhodný název, který bude vyvolávat pozitivní asociace u klientů a jejich rodinných příslušníků, a to jak stávajících tak potenciálních. Vybraný název, Clementas, je novotvar (vymyšlené slovo), který zní povědomě a má pozitivní asociace. Jeho základ vznikl ze slova “clement, clemens”: latinsky – šlechetně, klidně, mírně / anglicky – milosrdný. Název navíc zní jako jméno, pod kterým si mnozí mohou představit archetypiální postavu opatrovníka.

Výsledek

Nové korporátní identitě a vizuálnímu stylu dominuje unikátní značka, která spojuje abstrakci a konkrétní symboliku. Hlavním motivem je silueta figury patrona či ochránce Clementase s vyobrazením hlavy a ramen, kterou vytváří svatozář z teček. Vizuální styl dotvářejí další symboly vytvořené podobným způsobem.
Filozofie společnosti se pak odráží jak v její komunikaci (např. "Každá chvíle stojí za to.", "Naše práce je pro nás srdeční záležitost."). Pro skupinu Clementas jsme vyvinuli nejenom nový branding, ale realizovali jsme i vlastní unikátní fotobanku a webové stránky.