Bohumil Kubišta Zářivý krystal


Bohumil Kubišta Zářivý krystal


Úspěšná výstava Galerie výtvarných umění v Ostravě.

Klient

Prestižní výstavní projekt nazvaný Zářivý krystal / Bohumil Kubišta a české umění 1905‒2013 / Průniky / Střety / Přesahy byl k vidění v Ostravské galerii výtvarných umění od října 2014 do ledna 2015. Expozice nabídla nejen malířovo průkopnické dílo, ale také tvorbu jeho kolegů – současníků i pokračovatelů. Podle znalců šlo o počin roku. Z 223 uměleckých prací od 46 umělců bylo přibližně 130 prací Kubištových. Výstava nabídla mimořádnou příležitost vidět díla ze soukromých sbírek běžně nepřístupná stejně jako díla zapůjčená z více než 36 galerií a veřejných institucí z celé ČR.

Zadání

Výstava a monografie přináší nové zhodnocení díla Bohumila Kubišty, jemuž nebyla třicet let věnována větší pozornost, přestože jde o zakladatelskou osobnost české moderní malby. Autoři projektu postihují Kubištův postoj ke světu, vztah k Bohu a náboženství, k životu a smrti, k mužům a ženám, jak se vymezoval vůči své generaci, jak si utvářel vlastní uměleckou cestu včetně jeho pojetí barev a zlatého řezu. Celková propagace měla tedy jednoznačně komunikovat osobu Bohumila Kubišty. Měli jsme navrhnout celou vizuální koncepci prezentace tohoto ambiciózního projektu – od drobných tiskovin, přes rozsáhlou monografii až k výstavě, interiérové řešení expozice až k outdoorové kampani.

Přístup

Takto komplexní a rozsáhlé zadání kulturního projektu vyžadovalo odlišný přístup než jak je zvykem u komerčních subjektů. Především je tu vizuálně nosný zdroj a tím jsou samotná výtvarná díla, jejich styl a specifická estetika, která mluví sama za sebe. Proto jsme se snažili přistoupit ke Kubištovu dílu s respektem a zbytečně nezdůrazňovat postupy a efekty grafického designu. Našim cílem bylo zajistit, aby se Kubišta v podstatě prezentoval sám.

Výsledek

Jádro vizuální komunikace celé akce tvoří Kubištovy obrazy, zejména pak jeko slavný autopotrét. Ten jsme doplnili o výraznou typografii, která svým tvaroslovím odkazuje na kubismus. Zvýrazněná je též litera K jako zástupný symbol pro Kubištu a kubismus a slovo krystal. Na některých materiálech figuruje samostatně. V případě publikace, kterou Galerie výtvarných umění v Ostravě vydala ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae jsme se soustředili především na celkové vyznění děl a textu s cílem zajistit maximálně pohodlný čtenářský zážitek.Kromě designu tiskovin, inzerce, propagačních materiálů k výstavě a grafiky v prostorách expozice jsme zpracovali i grafické řešení a sazbu obou publikací.
Výstavu navštívilo téměř 23 tisíc návštěvníků. Stala se tak nejnavštěvovanějším projektem ostravské Galerie výtvarného umění v roce 2014.