BEST


BEST


Největší český výrobce betonových stavebních prvků.

Klient

Společnost BEST je největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu. Byla založena v roce 1990 a dnes je nejtradičnějším českým výrobcem ve svém sektoru. V současnosti vlastní 8 výrobních a prodejních areálů s 24 továrnami ve všech regionech Čech a Moravy, provozuje také 3 štěrkopískové lomy a má největší surovinovou stabilitu v oboru. Exportuje do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko.

Zadání

U příležitosti dvacetiletého výročí výroby v prvním vlastním závodě a v souvislosti s inovativním rozvojem firmy se majitel rozhodl pro modernizaci stávající značky a vizuálního stylu, který by reprezentativním způsobem odrážel firemní hodnoty a cíle a posílil tak dominantní postavení společnosti na trhu atraktivní vizuální prezentací.

Přístup

Zabývali jsme se faceliftem původní značky, která působila zastarale jak v typografii, tak v grafickém provedení symbolu. Společnosti chyběl jednotný systém firemní vizuální komunikace a bylo také třeba, aby nový vizuální styl lépe vystihoval předmět podnikání.

Výsledek

Základ nového vizuálního stylu tvoří značka se symbolem, který evokuje primární výrobní artikl firmy – betonovou dlažbu a způsob jejího skládání. Na stejném principu jsme pracovali se značkou ve vizuálním stylu. Vznikl vzor, jakási mozaika, která nachází široké možnosti uplatnění a stává se tak charakteristickým prvkem vizuálního stylu.

Pro firmu BEST jsme v novém vizuálním stylu navrhli ucelený systém prezentace od tiskových materiálů a katalogů přes obalový design a pracovní oděvy zaměstnanců až po vzhled vozového parku. Vše bylo definováno v manuálu jednotného firemního stylu.