Bakala Capital


Bakala Capital


Investiční společnost BMM změnila své jméno na Bakala Capital s.r.o., aby tak zdůraznila provázanost s majitelem. Původní identitu bylo tedy třeba inovovat, aby odpovídala nejen novému názvu, ale i ambicím expandovat na další zahraniční trhy a do nových odvětví.Motiv podtržítka se nejčastěji objevuje v patternu, ale promítá se i do řešení ikon a infografiky. Ve vizuálním stylu je důležitým jednotícím prvkem a to jak v prezentačních, tak i v komunikačních materiálech.
Nový globální brand Bakala Capital

Klient

BMM (nyní působící pod názvem Bakala Capital) je společnost spravující investiční portfolio česko-amerického podnikatele a filantropa Zdeňka Bakaly. Společnost dosahuje vysokých obratů, patří do horních 10 % firem v ČR a zaměstnává desítky zaměstnanců.

Zadání

V roce 2021 se společnost BMM přejmenovala na Bakala Capital s.r.o., aby tak zdůraznila provázanost s majitelem. Původní identitu BMM, která vznikla v Dynamu před téměř deseti lety, bylo tedy třeba inovovat, aby odpovídala nejen novému názvu, ale i ambicím expandovat na další zahraniční trhy a do nových odvětví.

Přístup

Primárním cílem bylo navázat na stávající vizuální identitu a to jak na úrovni loga, ve kterém se zásadně změnil název, tak i na úrovni vizuálního stylu tvořeného čárkovaným rastrem. Funkční principy z vizuální identity zůstaly a byly doplněny o nové prvky s přesahem do infografiky.

Výsledek

Nové provedení loga je řešeno čistým dvouřádkovým názvem v písmu DIN Pro, zatímco ve vizuálním stylu se uplatňuje písmo Neue Haas Grotesk. Z původní značky byl zachován také grafický prvek podtržítka, který je nyní umístěn pod literu C. Motiv podtržítka se objevuje i v patternu, který se promítá do celého vizuálního stylu, kde sjednocuje většinu prezentačních a komunikačních materiálů.
Celý vizuální styl dotváří kombinace dvou barev a jejich odstínů — tmavě šedé, která slouží nejčastěji jako barva podkladu, a akcentující korálově červené, která odkazuje na barevné řešení sesterské společnosti Bakala Foundation.