APS Holding


APS Holding


Úspěch, profesionalita, důvěra, kompetence.

Klient

Česká investiční společnost APS Holding a.s. vznikla v roce 2004. Zabývá se investicemi do nesplacených úvěrů a dluhovými službami. V současnosti APS působí na mezinárodních trzích v Evropě a Asii.

Zadání

V souvislosti s progresivním růstem, úspěchem a expanzí na další zahraniční trhy vznikla potřeba nové vizuální identity, která by sjednotila rostříštěnou firemní vizuální komunikaci a představila firmu jako profesionálního a důvěryhodného partnera. Klíčová slova zadání zněla – úspěch, profesionalita, důvěra, kompetence. Na původní značku jsme měli navázat barevností a pracovat se zkráceným názvem na APS.

Přístup

Na základě rešerše ve finančním segmentu jsme dospěli k přesvědčení, že se budeme vyvarovat vizuálních klišé. Ta spočívala v v používání instantních fotografií a grafiky z fotobank – různé nepřirozené inscenované záběry, obrazové metafory a koláže. Našim cílem bylo komunikovat úspěch firmy prostřednictvím čísel – reálných obchodních úspěchů a posílit tak image profesionální firmy na mezinárodním trhu. Podstatná pro nás byla fakta – čísla, grafy, infografika, fotografie reálných situací a zaměstnanců APS.

Výsledek

K našemu překvapení si klient nevybral jeden, ale hned dva různé návrhy. Odvážnější řešení klient užívá pro komunikaci v Evropě a druhý, konzervativnější pro své pobočky v Asii. Vizuální styl pro Evropu sestává z jednoduché typografické značky ve výrazné červené barvě v kombinaci s motivem diagonálních přechodových pruhů, které mají symbolizovat dynamiku a růst. Tento koncept má neotřelou barevnost, působí silně, sebevědomě a stabilně. Druhý, asijský vizuální styl je umírněnější, je více soustředěn kolem značky s grafickým symbolem a pracuje s odstíny modrých barev.
APS Holding působí v 8 zemích světa a spravuje aktiva za více než 4,4 miliardy €.