WOW Prague

Pražská informační služba - Prague City Tourism je marketingová organizace hlavního města Prahy, jejímž posláním je péče o rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu v české metropoli. V roce 2013 vypsala výběrové řízení na nový komunikační vizuální styl Prahy jako turistické destinace.

 

Náš vítězný koncept prezentuje hlavní město jako místo zážitků, emotivních pocitů a nezapomenutelných chvil.

 

Praha se od dalších hlavních měst odlišuje silnou magickou atmosférou. Snoubí se v ní tajemství dlouholeté historie s pozitivními emocemi, které návštěvník v momentu okouzlení prožívá. Praha je dechberoucí město, které nelze vystihnout jedním slovem nebo jedním logem.

 

Navrhli jsme proto otevřený systém postavený na několika citoslovcích a doplnili sloganem ryzí emoce / pure emotion. Tím se jednotně komunikuje rozmanitost Prahy a především její jedinečná atmosféra.

 

Komunikační vizuální styl je průběžně zaváděn od počátku roku 2014. Kromě jednotlivých podkampaní (Praha hudební, Praha svatební, Do Prahy za pivem atd.), vzniká celá řada tiskovin: od tematických map, letáků a brožur, speciálně cílených jak na české turisty, tak i na návštěvníky z různých zemí světa.

 

Koncept citoslovců je aplikován na informační centra (Rytířská ulice, Staroměstská radnice, Letiště Václava Havla), na orientační systémy, na propagační předměty či na vozový park. Stranou nezústávají ani mobilní aplikace a internetové stránky.

 

„S Dynamo design dlouhodobě spolupracujeme na propagaci Prahy jako turistické destinace. Jejich komunikační koncept „Wow Prague“, postavený na emotivních citoslovcích, sklízí úspěch u nás i v zahraničí a skvěle vystihuje těžko popsatelného genia loci našeho hlavního města.“

Nora Dolanská, ředitelka Prague City Tourism