Praha město literatury

Hlavním cílem projektu Praha město literatury je podpořit vnímání Prahy mezi obyvateli i návštěvníky jako místa, které inspiruje k vlastní tvorbě a podněcuje k četbě a zájmu o literaturu a knihy obecně. Jedním z mezníků projektu je pak získání prestižního titulu „UNESCO kreativní město literatury“. Projekt je iniciován Radou hlavního města Prahy, koordinátorem projektu je Městská knihovna v Praze.

 

Projekt komunikuje propojení konkrétního místa a literatury. Značka funguje jako označení místa spjatého s literaturou obecně či s konkrétním autorem nebo knihou. Toto označení slouží i pro partnery projektu jako certifikační značka (literární kavárny, nakladatelství, knižní veletrhy atd.).

 

Plakátová kampaň představila devět českých autorů na konkrétních místech města, která jsou s jejich životem a dílem spjata: na Smíchově úryvek textu Jáchyma Topola z knihy Anděl, Karel Šiktanc s knihou Město jménem Praha s textem o Karlově mostě umístěný v jeho okolí atd.

 

K projektu Praha město literatury vznikla i stejnojmenná kniha, která shrnuje pražské literární dějiny. Autorem publikace je Pavel Mandys.

 

Centrálním pilířem projektu je webová stránka prahamestoliteratury.cz. V interaktivní mapě si návštěvníci mohou sami hledat místa spjatá s literaturou a sledovat aktuální literární dění v Praze.

 

Pro projekt jsme navrhli značku a vizuální styl, zpracovali grafický manuál, citylightovou kampaň, publikaci, vzhled webových stránek a připravili grafickou podobu ostatních aplikací v rámci celého projektu (pohlednice, záložky, letáky, atd.).

 

Za práci na projektu Praha město literatury jsme byli nominováni na cenu Czech Grand Design v kategorii Grafický designér roku.

 

www.prahamestoliteratury.cz