Nejen Bistro

V létě 2015 byl v pražském Karlíně otevřen nový podnik Nejen Bistro, pro který jsme kromě vizuální identity navrhli i název. Naším cílem bylo vytvořit koncept, který by vystihoval dvojí funkci podniku – přes den bistro, v noci wine bar. Výraz nejen je navíc tzv. palindromem, tedy slovem, které lze převrátit a číst v libovolném směru stejně, aniž by se změnil jeho význam.

 

Princip převracení a zrcadlení, který je obsažen v palindormech byl východiskem i pro typografické řešení logotypu. Převrácená písmena se tak stávají charakteristickým výrazovým prostředkem vizuální identity Nejen Bistra.

 

Od začátku jsme s architektem konzultovali naše nápady a jednotlivé aplikace vznikaly v součinnosti s designem interiéru. Kromě grafiky v interiéru a exteriéru jsme pro Nejen Bistro zpracovali sadu základních tiskovin včetně jídelních a nápojových lístků.