Sokol: Zdatná vizuální identita pro modernizaci značky

Nový corporate design značky Sokol má za cíl sjednotit roztříštěnost dosavadní komunikace a změnit vnímání značky širokou veřejností. Sokol chce být moderní sportovní organizací, sdružující aktivní, společensky angažované a zdravý životní styl vyznávající lidi všech generací. Již dnes téměř 60 % ze 160 000 členů tvoří mládež a lidé do 26 let, zatímco v médiích převládají obrazy bratrů a sester ve slavnostních krojích.

Tým Dynama pod vedením senior designéra Jana Šlégra proto převedl strategii SOKOL 2030 do moderního vizuálního stylu, který respektuje tradici, ale zároveň hledí do budoucnosti. Hlavní inspirací se stal princip duality, který se zrcadlí ve všech sokolských aktivitách historických i současných, ať jde o zdravý rozvoj těla i ducha nebo “sílu lví a vzlet sokolí”. Nová identita proto pracuje s dominantní dvojicí barev, červenou a bílou, customizovaným písmem Tyrš / Fügner od Vojtěcha Říhy a dalšími prvky, které dávají vyniknout silným stránkám sokolské organizace – linkami, rámečky, patterny, charakteristickým stylem piktogramů a šablonami layoutů, resp. prací s fotografií, textem a grafikou. Nechybí ani atraktivní merchandising.

Samotné logo, vycházející z historického symbolu propletených písmen, dostalo jen kosmetický facelift, aby lépe vyhovovalo dnešním nárokům nejen tištěných, ale i elektronických médií. Novinkou v rámci sokolské organizace není jen samotná identita, ale i její sdílení pomocí moderních platforem pro správu a budování značky BrandCloud a Canva.

“Ohlasy, které nová sokolská identita vzbudila při jejím představení v celém hnutí, jsou velmi pozitivní, místy až nadšené. Věříme, že nám pomůže posílit hrdost na příslušnost k Sokolu,” hodnotí spolupráci šéf marketingu ČOS Michal Charvát.My v Dynamu věříme v sílu značek, kvalitní design a efektivní komunikaci.