30-11-2015

Nová vizuální identita pro obec Malá Úpa

Na jaře roku 2015 jsme se účastnili výběrového řízení na nový vizuální styl obce Malá Úpa, která leží na úpatí Snežky v Krkonoších. Obec byla založena dřevaři v 16. století a do dnešních dnů si zachovala původní ráz ryze horské osady s typickými boudami a chalupami lidové architektury, rozptýlenými po horských svazích. Cílem bylo vytvořit specifickou vizuální identitu, která by Malou Úpu – turistické středisko s celoročním vyžitím – zviditelnila na mapě Krkonoš.


Značku tvoří název obce doplněný grafickou stylizací ročních období. Léto (stonek s listy) a zima (sněhová vločka) evokují celoroční možnosti pro odpočinek i zážitky uprostřed nedotčené krkonošské přírody. Vizuální styl obce Malá Úpa vedle značky zahrnuje i stylizovaný motiv hor, který vychází z tvaru krkonošských horských svahů a je tvořen barevným překrýváním rovnoramenných trojúhelníků. Barevné schéma by mělo korespondovat s obsahem sdělení podle letní nebo zimní sezóny.


Nedílnou součástí komunikace obce je rovněž dynamický claim, založený na hře se slovy malá — velká, odkazující na název obce a její zajímavosti. Jeho základní znění je „Malá Úpa – Velká pohoda” a koresponduje s obsahem sdělení podle letní nebo zimní sezóny.


Kromě loga a grafického manuálu jsme pro Malou Úpu vytvořili i sadu komunikačních materiálů jako např. letáky, trahcí mapy apod. V součinnosti s architekty a urbanisty se podílíme i na orientačních a navigačních systémech v obci.

 

Více ukázek aplikací brzy představíme v našem portfoliu.