Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře

Rok: 2018

Tým: Zuzana Dvorská, Libor Jelínek, Jan Šlégr, Aneta Najmanová, Michal Richtr, Lenka Gradlová

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře

Rok: 2018

Tým: Zuzana Dvorská, Libor Jelínek, Jan Šlégr, Aneta Najmanová, Michal Richtr, Lenka Gradlová

Péče na úrovni

Klient

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře je jedinečný koncept zdravotnického zařízení, kde se na stanovení diagnózy a určení optimální léčby podílejí přední čeští odborníci v jednotlivých oborech. Díky tomu dokáží poskytovat vysoce specializovanou, komplexní, vzájemně se doplňující a individuální péči na úrovni nejnovějších vědeckých poznatků.

Zadání

Pro otevření nového pracoviště v areálu Waltrovka v pražských Jinonicích jsme měli za úkol navrhnout nový korporátní design, který bude zahrnovat vše od loga až po orientační systém v budově. 

Přístup

Protože prof. Pavel Kolář ve svých metodách důsledně vychází z neurofyziologických principů, které se uplatňují v lidském těle, navržená identita pracuje s vizualizací fázovaného lidského pohybu. Tento výrazný vizuální motiv jsme se rozhodli doplnit minimalistickou značkou postavenou pouze na čisté typografii.

Výsledek

Vertikálně strukturované dynamické siluety mužského a ženského těla se stávají charakteristickým prvkem provázejícím značku jak na vizitkách či tiskovinách, tak na webu a v samotných interiérech nových pracovišť. Zatímco na tiskovinách je grafika barevně tónována do tělových gradientů, v industriálně minimalistickém interiéru bývalé továrny jsou velkoformátové aplikace černobílé a sladěné s dřevěnými, rovněž vertikálně členěnými prvky orientačního systému. Výsledný dojem odpovídá současným trendům puristické grafiky, respektuje prostor i charakter značky. Je totiž zřejmé, že přetěžování nesvědčí ani pohybovému aparátu, ani grafickému designu.

Na designu v interiéru a orientačním systému v prostorách CPM jsme spolupracovali s architektonickým ateliérem ADR.My v Dynamu věříme v sílu značek, kvalitní design a efektivní komunikaci.